Velkommen til årets BDSM-konferanse!

SMil Norge inviterer denne gang til konferanse i vakre Trondheim.
Konferansen er et årlig samarbeid mellom SMil Norge og mange av de lokale
BDSM-klubbene i Norge, og roterer mellom (stor)byene med aktive klubber. I fjor
ble den første konferansen avholdt i Bergen, og i år er det altså Trondheim som
står for tur.

Konferansen innledes fredag med en ‘meet and greet’ på baren Kieglekroa
sentralt i Trondheim sentrum. Vi har reservert hele underetasjen fra 19-22, og
satser på å starte med at alle introduserer seg selv (navn eller nick og
hvilken forening de er medlem av/representerer) og så etterhvert gå over til
småprat. Fra klokken 22 er deler av kjelleren også åpen for andre, men vi har
vår skjermede krok for oss selv.

Lørdag er det konferanse på dagen (10-16) og på kvelden storfesten
Baroque. Konferansen og festen avholdes på samme sted, Verkstedhallen på
Svartlamon. Adressen er Strandveien 29. Dørene åpnes for fest klokken 20, og
prisen for deltagelse vil være 200 kroner. PainSolution har show fra klokken
22, og det vil være lekerom tilgjengelig. Ta med utstyr!

Programmet for konferansen er under utvikling og formålet er at
foreningene skal få anledning til å lære av hverandre ved å presentere et
konsept eller ide de selv føler at de har lykkes med. Vi ønsker også at
de som vil det skal få øve seg på praktisk BDSM. Hovedfokuset for konferansen
er ‘Sikrere BDSM’, noe innholdet vil bære preg av. Mer informasjon kommer så
snart programmet er helt klart!

Etter lunsj begynner vi felles med et kort innlegg med fokus på
samtykke og hva det egentlig betyr. Deretter blir det ulike workshops der
deltagerne selv kan velge hvilken workshop de ønsker å delta på. Hvor mange
workshops som tilbys avhenger av antall deltakere på konferansen, men det blir
antageligvis to eller tre å velge mellom. Mer informasjon om dette kommer når
vi vet mer om hvor mange som deltar.

Pris for deltagelse på konferansen er satt til 200 kroner per person, i
tillegg kommer reise og opphold som dekkes av den enkelte. I prisen for
konferansen inngår en enkel lunsj samt kaffe og frukt i de korte pausene.

For påmelding:
Send mail til leder@smil-norge.no
Den må inneholde: Nick/navn som skal brukes på deltagerlisten som
samtlige deltagere får tilsendt.
Informasjon om du deltar fredag og lørdag eller bare en av dagene. Det
vil være mulighet for kjøp av mat og drikke på Kieglekroa, og det er ikke
nødvendig å betale hvis du kun ønsker å delta der.

Vi ber om at påmelding skjer snarest mulig med tanke på innhold og
inndeling av konferansen. Betal inn 200 kroner til konto: 7878 06 19685 innen
24. februar. Betaling kan også skje i døra på konferansen.
Innen 26. februar vil de forhåndspåmeldte få e-post med informasjon om
endelig program og deltagerliste (kun nick).

Vi ser frem mot konferansen, og håper at så mange som mulig ønsker å
være med på treff, konferanse og fest 2. og 3. mars! For de som er medlemmer i
SMil Norge følges konferansen av GF 4. mars. Sakspapirer til GF sendes ut på
vanlig måte og i henhold til vedtektene.

Med vennlig hilsen

Styret i SMil Norge