Medlemsmøte kl 18.30-20.00:

  • Informasjon om SM-sør og aktiviteter i 2011
  • Fremdrift SM-Sør
  • Økonomi
  • Valg av styre

Det vil kun være de som er medlemmer av SM-Sør som vil kunne ha
stemmerett på møtet, selv om alle er velkomne til å delta.
Har du ikke
anledning til å delta, men ønsker å være med å stemme, så er det
mulighet for å gi sin stemme via signert fullmakt til et av medlemmene
som skal delta på møtet

Kafetreff fra kl 20.00.

Påmelding senest til den 17. april på mail: mail@sm-sor.no
Gi beskjed om du kommer kun på kafetreff eller medlemsmøte eller om du deltar på begge deler.

Etter påmelding vil du få beskjed om hvor treffet vil foregå.

Velkommen.

Mvh
Styre SM-Sør