Da var et vellykket medlemsmøte over med 13 fremmøtte og 12 som hadde stemmerett.
Nytt styre ble som følgende:

Leder: Myla
Nestleder: jefe-ingeniero
Sekretær: lambis
Styremedlem: Tristan
Styremedlem: Lærke
1. vara: Tausa