Les den nye BDSM brosjyren utgitt av SMIL-Norge med støtte fra Helsedirektoratet:

http://www.smil-norge.no/media/SMilbrosjyre_web.pdf