Blog Image

SM-Sør

Referat fra årsmøte 2013

Diverse Posted on 30 Mar, 2013 18:22

14
personer var tilstede under årsmøtet. 12 av disse var medlemmer.

·
Valg av ordstyrer og
referent
: lambis

·
Styrets beretning
2012
: 2 hytteturer, 2
danmarksturer, sommerfest,
5 kafetreff, 1 styremøte, 28 medlemmer i 2012

·
Fremdrift SM-Sør i
2013
:
Ønske om felles tur il København
Ønske om felles tur til Cat People i Oslo
Kafetreff: styret og delegerte personer kan være ansvarlig for treffene
Introtreff: åpen uten fadder-treff, ønske om hver tredje uke, Klaus og Kaptola
kan være ansvarlig for møtene
Leie festningen, rubber70 har egen PR rigg og kan stå for lyd og musikk, det
bør settes ned en gruppe for å jobbe med et slikt arrangement blant medlemmene
i gruppa på facebook

·
Økonomi. Ca 30.000 på konto

·
Valg av styre; Tristan, Lærke og
Tausa går ut av styret og årsmøtet takker for den jobben som er lagt ned. Jefe-ingeniero
ble valgt på årsmøtet i 2012 for to år og står ikke på valg. Myla og lambis
stod på gjenvalg. A i Aapar og Klaus stilte som nye kandidater til styret.
A i Aapar, Klaus, Myla og lambis valgt inn i styret på akklamasjon.

Nytt styre 2013
:
Myla
Jefe-ingeniero
lambis
A i Aapar
Klaus

Det nye styret vil konstituere seg selv på første styremøte.

·
Regler i foreningen: Reglene godkjennes
med disse endringene: Det er ønskelig med 2 muligheter for å bli med i
foreningen: ved fadder-treff og ved intro-kafetreff. Det må også inn i reglene
at medlemmer av Rogaland BDSM klubb kan delta uten faddertreff eller introtreff
på våre arrangementer i henhold til avtalen.
Reglene kan ikke endres utenom årsmøte, men spesifisering kan gjøres ved diskusjon
i medlemsgruppa på facebook. Dersom det er behov for regelendring må det
innkalles til ekstraordinært årsmøte.

·
Sommerfest 2013. Medlemmer i SM-Sør
og Rogaland BDSM klubb har førsterett til å melde seg på, og vil få en frist på
2 uker før andre utenom. Etter fristen stiller disse på lik linje som andre
utenom.
Sommerfesten var tidligere en åpen fest, men årsmøte bestemte at påmeldte må nå
ha en tilknytning til et miljø.

·
Eventuelt

o Samarbeidsavtaler.
SM-Sør har samarbeidsavtale med Rogaland BDSM klubb. Foreløpig åpnes det ikke
for nye samarbeidsavtaler da vi ønsker å prøve ut den vi har.

o Hva skal til for å
lage samarbeidsavtaler med en klubb? Telemark, val Eya, Chains var nevnt som mulige samarbeidsforeninger i
fremtiden

o Luksushytte. Det er
ønskelig med en hyttetur på ei luksushytte med basseng til høsten. Det vil bli
subsidiering av medlemmer, mens andre vil måtte betale full pris.Festreglement

Festregler Posted on 30 Mar, 2013 18:15

Festreglement (Fester, turer, sommerfest, lukkede
arrangementer). Alle har et ansvar for at festreglene følges.

1.
Rydding, vasking og annet fellesarbeid

Alle deltagere på SM-Sør sine fester er personlig
ansvarlig for det felles arbeidet. Med dette menes rydding og vasking både
under og etter festen, samt matlaging og andre felles arbeidsoppgaver. Å
delegere bort jobben til andre betyr ikke at du slipper unna selv, alle
forventes å bidra personlig. Brudd på denne reglen kan bety at du ikke får
delta ved senere fester.

2.
Diskresjon

Vis diskresjon, bruk fornavn / nick. Det er lov
til å la være å svare på uønskede spørsmål, og det skal vises respekt for
personer som ikke ønsker å fortelle alt. Det som skjer på fester skal ikke
diskuteres med personer som ikke var tilstede på det aktuelle arrangementet.
Dette gjelder også andre medlemmer av foreningen som ikke var til stede.

3.
Rus/rusmidler

Alkohol er tillatt, men fyll aksepteres ikke.
Spesielt er det det viktig at du viser måtehold med alkohol dersom du skal
utøve noen form for BDSM-aktivitet. Andre former for rus aksepteres ikke.

4.
Fotografering

Det er ikke lov til å fotografere uten spesiell
tillatelse. All fotografering skal avtales på forhånd mellom
ansvarsperson/styret, fotograf og personene som fotograferes. Bilder tatt under
SM-Sør sine arrangementer skal ikke brukes kommersielt uten at det er inngått
skriftlig kontrakt mellom fotograf og modell, samt innhentet godkjenning av
styre.

5.
Alder

På SM-Sør sine fester gjelder 18 års aldersgrense.

6.
Ansvarsperson

Før festen begynner, annonseres det en
ansvarsperson (to ansvarspersoner på sommerfesten). Opplever du et brudd på
festreglene kan ansvarspersonen kontaktes. Ansvarspersonen har myndighet til å
gripe inn i situasjonen. Ansvarspersonen har selvsagt taushetsplikt og alle kan
være anonyme.

7.
Lek

Det er ikke lov å bruke andres utstyr med mindre
man får tillatelse til det. Utstyr og annet som brukes skal ryddes på plass og
rengjøres.

8.
Kodeord

Om du skal leke med noen, oppfordrer vi til å
bruke kodeord.

Rødt = Stopp all aktivitet

Rosa = Jeg må si noe! Sjekk om jeg har det bra.

Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom
man oppdager at bruk av kodeord ikke blir respektert.

9.
Åpne og lukkede rom

Det er greit å gå inn i et rom som er åpent og
observere leken som foregår, men pkt 2 gjelder selvsagt her også. Et lukket rom
betyr at de ikke ønsker å bli forstyrret. Dersom rommet brukes i svært lang
tid, er det mulighet for å gi beskjed til ansvarspersonen som kan banke på og
gi beskjed om at andre også ønsker å bruke rommet.

10.
Høflighet og respekt

Om du svært gjerne vil delta i lek med andre, vær
høflig. Godta et nei og ikke mas. Vis respekt for de aktiviteter som foregår i
lokalet. Ikke bland deg inn uten at du er invitert. Vær varsom med kommentarer
på pågående lek, siden ikke alle setter pris på det.

11.
Konsekvenser.

Hvis ovennevnte punkter ikke blir fulgt vil
vedkommende få muntlige advarsler. Hvis disse ikke følges, eller overtredelsene
er veldig grove vil vedkommende bli bortvist fra festlokalet med øyeblikkelig
virkning. Eventuell utestengelse fra foreningen avgjøres av styret i etterkant.Regler på kafetreff/offentlige arenaer

Festregler Posted on 30 Mar, 2013 18:12

·
Det som skjer på treff, blir på treff
Selv om du har hatt det gøy og ivrer etter å
fortelle om det, så SKAL ting holdes innenfor gruppen

·
Respekter diskresjon
Respekter at ikke alle har lyst til å si
etternavn, hvor de bor, hva de jobber med osv. Ikke spør og grav om personlige
detaljer som folk ikke melder frivillig. Om noen trives best med å kun
presentere seg med nick så er det helt greit

·
Vis måtehold med alkohol
Alkohol er tillatt, men fyll aksepteres ikke.

·
Kom i vanlige klær
Selv om vi er mange som liker fetishklær i gruppen så har vi treff på vanlige
utsteder (På fest kler vi oss som vi vil)

·
Fotografering
Fotografering er i utgangspunktet forbudt.

·
Åpenlys lek er forbudt
Om et par har avtalt visse diskre ting, er det
greit, men ingen skal utsettes for noe som offentligheten vil kunne reagere på.
Nederst i skjemaetKrav til å være fadder/ansvarlig for intro-kafetreff

Diverse Posted on 30 Mar, 2013 18:10

Personen må kjenne til foreningens regler, og være godkjent av styret. Han/hun må kunne klare å ta imot en ny på en god måte med hensyn til både å gi tydelig og fyldig informasjon, samt hjelpe den nye til å bli inkludert på klubbens arrangementer i noe tid fremover. Det er en fordel at personen er nokså aktiv på arrangementer for å kunne ta vare på den nye fremover, men det er ikke et krav. Personen kan være en del av styret eller som et enkelt-medlem i foreningen. Han/hun er SM-Sør sitt «ansikt utad» slik at det er viktig å ta rollen på alvor og må derfor godkjennes av styret.

Informasjon fra de ansvarlig på intro-kafetreff:

• Hvorfor ønsker den nye kontakt med SM-Sør?

• Avklaring av forventninger (hva forventer den nye av SM-Sør og hva forventer SM-Sør
av personen) Det er viktig å formidle at vi ikke en sex/swingers-klubb eller et
kjøttmarked

• Informasjon om SM-Sør og foreningens regler

• Svare på generelle spørsmål om BDSM dersom den nye lurer

Faddere: lambis, Tristan, spikerpistol, Klaus, Myla, Jefe-ingeniero, Aapar

Ansvarlig for introtreff: Klaus, KaptolaMedlemsskap

Medlemskap hos oss Posted on 30 Mar, 2013 18:04

Medlemsskap
koster 100 kr pr person for pr kalenderår.

For å
bli medlem av klubben, må du ha deltatt på 1-2 kafetreff, deltatt på minst et lukket arrangement
og i tillegg blitt godkjent av styret.

Det er
ingen automatikk i at medlemsskap innvilges.

Avslutning
av medlemsskap kan skje dersom du bryter med klubbens regler, eller det viser
seg at styret anser deg uegnet som medlem. Du vil da få skriftlig beskjed om
dette og begrunnelse for avslutning av medlemsskapet. Medlemsavgift blir ikke
tilbakebetalt.Deltakelse på hyttetur

Hyttetur Posted on 30 Mar, 2013 18:01

For å
kunne delta på fest/hyttetur, må du ha deltatt på 1-2 kafetreff og fått «grønt
signal» fra styret.

Medlemmer
som ønsker å ha med seg en leke-partner/kjæreste e.l. kan ta kontakt med styret
og eventuelt få godkjennelse for å ta med denne personen.

Medlemmer fra samarbeidsforeningen Rogaland BDSM
klubb kan delta uten å bli godkjent i henhold til avtalen.

Påmelding
SKAL skje i forkant på vår mail (mail@sm-sor.no). Arrangementene vil bli
annonsert på vår hjemmeside (www.sm-sor.no), i vår gruppe på Fetlife og
lukket gruppe for medlemmene på Facebook.Deltakelse på kafetreff

Kafetreff Posted on 30 Mar, 2013 18:00

For å kunne delta på kafetreff (lukket arrangement) kreves følgende:

* Vært gjennom fadder-treff og fått godkjennelse for å delta

* Vært på intro-treff (åpent arrangement) og fått godkjennelse til å delta

* Være medlem av SM-Sør eller Rogaland BDSM klubb

* Et
medlem kan gå god for nye som ikke har vært med før, slik at de kan delta
direkte på kafetreffet. Vi anser derfor at medlemmet har ansvaret for å gi
informasjon om klubben på forhånd, og at medlemmet tar vare på den nye på
kafetreffet.

Påmelding
SKAL skje i forkant på vår mail (mail@sm-sor.no). Arrangementene vil bli
annonsert på vår hjemmeside (www.sm-sor.no), i vår gruppe på Fetlife og
lukket gruppe for medlemmene på Facebook.Hvordan oppnå kontakt med SM-Sør og delta på arrangementer

Medlemskap hos oss Posted on 30 Mar, 2013 17:53

For å
opprette kontakt med SM-Sør og delta på treff og arrangementer har du fire
muligheter:

1. Faddertreff: Du sender en mail
til oss (mail@sm-sor.no) hvor du gir oss litt informasjon om fornavn,
alder og gjerne nick du bruker i forum som Fetlife og/eller Smil-Norge. Så
avtaler vi et faddertreff med 1-2 av klubbens utvalgte faddere. Vi blir sammen
enige om et tidspunkt du har mulighet for å møte 1-2 faddere på en offentlig
plass. Faddertreffene er til for at du skal kunne få informasjon om klubben og
spørre om det du lurer på i fht SM-Sør og om BDSM. Tanken bak faddertreffet er
også for at du skal kjenne noen før du deltar på et kafetreff, slik at du
opplever å bli godt tatt imot og føler deg trygg. Du vil også bli vurdert på
fadder-treffet om du vil passe med resten av gjengen, men det skal mye til for
at du ikke vil få en sjanse til å delta på kafetreff.

2. Delta på
intro-kafetreff (åpne kafetreff)

3. Være
medlem av samarbeidsforeningen Rogaland BDSM klubb

4. Delta sammen med
lekepartner/kjæreste/samboer/ektefelle som er medlem av SM-Sør eller Rogaland
BDSM klubb.Hyttetur 19.-21. april 2013

Hyttetur Posted on 30 Mar, 2013 17:10

Da blir det ny hyttetur her i sør.

Nok en gang samles vi på hytta i skogen til sosialt samvær og lek, og denne gangen er det forhåpentlig vis masse snø utenfor hytta som vi kan benytte på ymse vis 😉

Til de av dere som ikke har vært der er dette hva utleier sier om hytta si:

Sengeplasser: 20 fordelt på 7 soverom

Utstyr: Fullt utstyrt kjøkken, støvsuger, bio-do

Vann: Innlagt, 2 vaskerom (men uten dusj)

Sengene er utstyrt med dyner og puter, men ta med eget sengetøy eller sovepose.

Prisen er kr. 500,- for fredag til søndag.

Denne prisen gir deg losji nevnte dager, alle måltider inkludert. I tillegg kan vi by på fellesskap som tar deg vel i mot og ønsker at du skal det bra. Et eventuelt overskudd går til videre drift av klubben.

Alle må regne med å gjøre en innsats ift matlaging, oppvask, rydding osv. Hvis alle gjør litt blir det mindre på alle 🙂

Det vil være muligheter til lek i offentlige rom og skjermet lek på private rom.

Vi tillater bruk av alkohol, men fyll aksepteres ikke!! Og medfører umiddelbart hjemmreise for den som blir overstadig beruset (det gis 1 advarsel først).

Vi vil arrangere et lite lotteri med forskjellige gevinster, hvert lodd koster kr. 10,-.

Hytta ligger ca 1 times kjøring nordover fra Kristiansand sentrum og ligger flott til i naturskjønne omgivelser med muligheter for «isbading».

Det er bindene påmelding.

Påmeldingsfrist innen 7. april ved å sette inn beløpet på kontonr vårt 2222 02 04344. Fint om du også sender oss en mail om at du har betalt.

Har du spørsmål til påmelding eller annet du lurer på send oss en mail.

Med vennlig hilsen

Styret i SM-sør

OBS OBS. Vi gjør oppmerksom på at for å delta på denne turen MÅ du være medlem av SM-Sør eller en av våre samarbeidsforeninger, eller godkjent av styret for å være med på tur. Et medlem kan også ta med seg en lekepartner, kjæreste, samboer osv som han/hun går god for, men snakk med styret først.