Personen må kjenne til foreningens regler, og være godkjent av styret. Han/hun må kunne klare å ta imot en ny på en god måte med hensyn til både å gi tydelig og fyldig informasjon, samt hjelpe den nye til å bli inkludert på klubbens arrangementer i noe tid fremover. Det er en fordel at personen er nokså aktiv på arrangementer for å kunne ta vare på den nye fremover, men det er ikke et krav. Personen kan være en del av styret eller som et enkelt-medlem i foreningen. Han/hun er SM-Sør sitt «ansikt utad» slik at det er viktig å ta rollen på alvor og må derfor godkjennes av styret.

Informasjon fra de ansvarlig på intro-kafetreff:

• Hvorfor ønsker den nye kontakt med SM-Sør?

• Avklaring av forventninger (hva forventer den nye av SM-Sør og hva forventer SM-Sør
av personen) Det er viktig å formidle at vi ikke en sex/swingers-klubb eller et
kjøttmarked

• Informasjon om SM-Sør og foreningens regler

• Svare på generelle spørsmål om BDSM dersom den nye lurer

Faddere: lambis, Tristan, spikerpistol, Klaus, Myla, Jefe-ingeniero, Aapar

Ansvarlig for introtreff: Klaus, Kaptola