Medlemsskap
koster 100 kr pr person for pr kalenderår.

For å
bli medlem av klubben, må du ha deltatt på 1-2 kafetreff, deltatt på minst et lukket arrangement
og i tillegg blitt godkjent av styret.

Det er
ingen automatikk i at medlemsskap innvilges.

Avslutning
av medlemsskap kan skje dersom du bryter med klubbens regler, eller det viser
seg at styret anser deg uegnet som medlem. Du vil da få skriftlig beskjed om
dette og begrunnelse for avslutning av medlemsskapet. Medlemsavgift blir ikke
tilbakebetalt.