Sommerfest 3.-7. juli 2013 på
det blide og solfylte Sørlandet.

Vi arrangerer nok en gang sommerfest i huset nede ved strandkanten, ett

sted i nærheten av Kristiansand.

På dagtid nyter vi livet, solen, feriefølelsen og hyggelig selskap, og
på kveldstid

dresser vi oss opp til lek og morro. Vi oppfordrer flest mulig til å ta
med

fetishtøy og annet, men om du ikke har det så kommer du langt med et
pent antrekk.

Prisen for festen er kr. 400,- pr. person, uavhengig av om du blir fra
onsdag – søndag eller fra fredag til søndag. Ingen par-rabatt eller foreningsrabatt.
Sm-Sør kjøper inn grillkull og tenner grillene til felles glede på kvelden. Mat
og drikke må hver enkelt kjøpe og ta med selv.

Da det desverre er begrenset med plass i kjøleskapene, oppfordrer vi de
av dere som har elektriske kjølebagger(220v) til å ta med dette.

Det er mulighet til å slå opp telt på gresset ved huset og det er også
mulighet til å parkere med campingvogn inne på området. (NB begrenset antall plasser)

OBS OBS OBS.

På bakgrunn av fjorårets fest er det innført noen viktige endringer for
sommerfesten:

·
Det er dessverre ikke plass til mer enn 40
deltagere.

·
Påmelding må kun skje til vår mail: mail@sm-sor.no og hver enkelt må sende mail og melde seg på
selv. For par holder det med en mail, men spesifiser i mailen hvem som kommer.

·
Påmeldingen skjer i følgende rekkefølge:
Medlemmer av SM-Sør og Rogaland BDSM Klubb blir påmeldt direkte. Andre vil bli
satt opp på liste fortløpende etter 12. mai. Etter 12. mai stiller medlemmer av
SM-Sør og RBK på lik linje som andre utenom.

·
SM-Sør forbeholder seg retten til å si nei til
påmeldinger fra personer vi ikke ønsker skal delta

·
De som ønsker å delta må ha tilknytning til
miljøet

·
Når det er passert 40 påmeldte setter vi opp de
påfølgende på venteliste.

·
Siste betalingsfrist er 14. juni 2013. (Du vil
få mail om betaling) Glemmer du å betale før fristen havner du sist på
ventelisten.

·
Om du må melde avbud så refunderes innbetalte
beløp kun om vi får inn en ny betalende fra ventelista.

·
Det er plass til 3 campingvogner, så gi beskjed
om du har med vogn (førstemann til mølla gjelder)

Grunnen til denne endringen (som kan virke litt streng) er at vi ser at
40 personer er det meste området og huset kan tåle av mennesker, telt, biler og
campingvogner, og enkelte vi sa nei til i fjor opplevde dette som urettferdig.
Så derfor et enkelt

førstemann-til-mølla-prinsipp i år. Vi ber om forståelse for dette.

Skynd deg med påmeldingen! Det kan bli trangt om plassen.

Vi ser frem til å høre fra deg/dere.

Hilsen styret i SM-Sør

_________________________________________________________________

Here are the english version:

Summer party 3.-7. July 2013 on the beautiful and sunny south coast.

Once again we organize a summer party in the house down at the shore near Kristiansand.

During the day we enjoy life, the sun, the holiday feeling and pleasant company. When the evening comes we dress up for play and fun. We encourage as many as possible to dress up in fetish gear, but if you don’t have it or you don’t feel like it, you can dress for a night on the town.

The price for the party is NOK 400, – pr. person, regardless of whether you stay from Wednesday – Sunday or Friday to Sunday. No pair or union discount. Sm-Sør is buying charcoal and fires up for a barbecue in the evening for everyone to barbecue what they want. Everyone has to bring their own food and beverage.

Because it unfortunately is limited space in the refrigerator and fridges, we encourage those of you who have electric cooling boxes to bring your own. (only 220~230V power supply available) It is possible to pitch a tent on the lawn by the house and it is also possible to park a caravan in the area. (PS limited number of spaces for caravans)

ATTENTION ATTENTION ATTENTION.

In light of last year’s party we introduce some important changes to this years summer party:

• Unfortunately, there is not room for more than 40 participants.

• Registration must be made to our mail: mail@sm-sor.no and each participant must send an e-mail and sign up for the event. For couples it’s enough with one mail, but specify in the mail who’s coming.

• Registration is in the following order: Members of the SM South and Rogaland BDSM club is first in line. Others will be placed on a list continuously until 12th of May. After 12th of May it is open for everyone else

• SM South reserves the right to refuse registrations from people we don’t want to participate

• Those wanting to attend must be related to a BDSM environment • After passing 40 participants the remaining appliers will be put on a waiting list.

• Final Payment deadline is 14 June 2013. (You’ll get mail on payment) If you forget to pay before the deadline, you end up last on the waiting list.

• If you need to cancel due to any circumstances refunds will only apply if your place is overtaken by a person from the waiting list.

• There is room for 3 caravans, so let us know if you want to bring one.

The reason for this change (which may seem a little harsh) is that we see that 40 peoples are maximum for the area and house.

Hurry signing up! It may be cramped for space. Looking forward to hear from you 🙂

Best Regards

The board of SM-Sør