SM-Sør ønsker å invitere til vårt første intro-treff.

Dette treffet skal kunne gi spesielt nye som er nysgjerrige på BDSM og SM-Sør en sjanse til å bli kjent med oss og kunne stille spørsmål om klubben og BDSM generelt.Det vil være tilstede en person fra styret (Klaus) samt en utpekt av styret (Kaptola).
Treffet vil foregå i Arendal kl 18 den 11. september.

For å få adressen, må du sende mail til oss: mail@sm-sor.no

Velkommen til både nye og kjente 🙂

Mvh

styret SM-Sør