Styret i SM-Sør vil få endelig få invitere deg til årets happening!!!

Vi arrangerer nok en gang sommerfest i huset nede ved strandkanten, ett sted i nærheten av Kristiansand.

På dagtid nyter vi livet, solen, feriefølelsen og hyggelig selskap, og på kveldstid dresser vi oss opp til lek og morro. Vi oppfordrer flest mulig til å ta med fetishtøy og annet, men om du ikke har det så kommer du langt med et pent antrekk.

Prisen for festen er kr. 400,- pr. person, uavhengig av om du blir fra onsdag – søndag eller fra fredag til søndag. Ingen par-rabatt eller foreningsrabatt. Sm-Sør kjøper inn grillkull og tenner grillene til felles glede på kvelden. Mat og drikke må hver enkelt kjøpe og ta med selv.

Da det desverre er begrenset med plass i kjøleskapene, oppfordrer vi de av dere som har elektriske kjølebagger(220v) til å ta med dette.

Det er mulighet til å slå opp telt på gresset ved huset og det er også mulighet til å parkere med campingvogn inne på området. (NB begrenset antall plasser)

OBS OBS OBS.

På bakgrunn av tidligere fester er det innført noen viktige endringer for sommerfesten:

* Det er dessverre ikke plass til mer enn 40 deltagere.

* Påmelding må kun skje til vår mail: mail@sm-sor.no og hver enkelt må sende mail og
melde seg på selv. For par holder det med en mail, men spesifiser i mailen hvem som
kommer.

* Påmeldingen skjer i følgende rekkefølge: Medlemmer av SM-Sør, Chains og Rogaland
BDSM Klubb blir påmeldt direkte. Andre vil bli satt opp på liste fortløpende etter 23. mai.
Etter 23. mai stiller medlemmer av SM-Sør, Chains og RBK på lik linje som andre
utenom.

* SM-Sør forbeholder seg retten til å si nei til påmeldinger fra personer vi ikke ønsker skal
delta

* De som ønsker å delta bør ha tilknytning til et BDSM miljø

* Når det er passert 40 påmeldte setter vi opp de påfølgende på venteliste.

* Siste betalingsfrist er 20. juni 2014. (Du vil få mail om betaling) Glemmer du å betale før
fristen havner du sist på ventelisten.

* Om du må melde avbud så refunderes innbetalte beløp kun om vi får inn en ny
betalende fra ventelista.

* Det er plass til 3 campingvogner, så gi beskjed om du har med vogn (førstemann til
mølla gjelder)

Grunnen til denne endringen (som kan virke litt streng) er at vi ser at 40 personer er det meste området og huset kan tåle av mennesker, telt, biler og campingvogner, og enkelte vi sa nei til i fjor opplevde dette som urettferdig. Så derfor et enkelt førstemann-til-mølla-prinsipp i år. Vi ber om forståelse for dette.

Skynd deg med påmeldingen! Det kan bli trangt om plassen.

Vi ser frem til å høre fra deg/dere.

Hilsen styret i SM-Sør

________________________________________________________________________

Here are the english version:

Summer party 9.-13. July 2014 on the beautiful and sunny south coast.

Once again we organize a summer party in the house down at the shore near Kristiansand.

During the day we enjoy life, the sun, the holiday feeling and pleasant company. When the evening comes we dress up for play and fun. We encourage as many as possible to dress up in fetish gear, but if you don’t have it or you don’t feel like it, you can dress for a night on the town.

The price for the party is NOK 400, – pr. person, regardless of whether you stay from Wednesday – Sunday or Friday to Sunday. No pair or union discount. Sm-Sør is buying charcoal and fires up for a barbecue in the evening for everyone to barbecue what they want. Everyone has to bring their own food and beverage.

Because it unfortunately is limited space in the refrigerator and fridges, we encourage those of you who have electric cooling boxes to bring your own. (only 220~230V power supply available) It is possible to pitch a tent on the lawn by the house and it is also possible to park a caravan in the area. (PS limited number of spaces for caravans)

ATTENTION ATTENTION ATTENTION.

In light of last year’s party we introduce some important changes to this years summer party:

• Unfortunately, there is not room for more than 40 participants.

• Registration must be made to our mail: mail@sm-sor.no and each participant must send an e-mail and sign up for the event. For couples it’s enough with one mail, but specify in the mail who’s coming.

• Registration is in the following order: Members of the SM South and Rogaland BDSM club is first in line. Others will be placed on a list continuously until 23rd of May. After 23rd of May it is open for everyone else

• SM South reserves the right to refuse registrations from people we don’t want to participate

• Those wanting to attend should be related to a BDSM environment

• After passing 40 participants the remaining appliers will be put on a waiting list.

• Final Payment deadline is 20th June 2014. (You’ll get mail on payment) If you forget to pay before the deadline, you end up last on the waiting list.

• If you need to cancel due to any circumstances refunds will only apply if your place is overtaken by a person from the waiting list.

• There is room for 3 caravans, so let us know if you want to bring one.

The reason for this change (which may seem a little harsh) is that we see that 40 peoples are maximum for the area and house.

Hurry signing up! It may be cramped for space. Looking forward to hear from you 🙂

Best Regards

The board of SM-Sør