Blog Image

SM-Sør

Festreglement

Festregler Posted on 30 Mar, 2013 18:15

Festreglement (Fester, turer, sommerfest, lukkede
arrangementer). Alle har et ansvar for at festreglene følges.

1.
Rydding, vasking og annet fellesarbeid

Alle deltagere på SM-Sør sine fester er personlig
ansvarlig for det felles arbeidet. Med dette menes rydding og vasking både
under og etter festen, samt matlaging og andre felles arbeidsoppgaver. Å
delegere bort jobben til andre betyr ikke at du slipper unna selv, alle
forventes å bidra personlig. Brudd på denne reglen kan bety at du ikke får
delta ved senere fester.

2.
Diskresjon

Vis diskresjon, bruk fornavn / nick. Det er lov
til å la være å svare på uønskede spørsmål, og det skal vises respekt for
personer som ikke ønsker å fortelle alt. Det som skjer på fester skal ikke
diskuteres med personer som ikke var tilstede på det aktuelle arrangementet.
Dette gjelder også andre medlemmer av foreningen som ikke var til stede.

3.
Rus/rusmidler

Alkohol er tillatt, men fyll aksepteres ikke.
Spesielt er det det viktig at du viser måtehold med alkohol dersom du skal
utøve noen form for BDSM-aktivitet. Andre former for rus aksepteres ikke.

4.
Fotografering

Det er ikke lov til å fotografere uten spesiell
tillatelse. All fotografering skal avtales på forhånd mellom
ansvarsperson/styret, fotograf og personene som fotograferes. Bilder tatt under
SM-Sør sine arrangementer skal ikke brukes kommersielt uten at det er inngått
skriftlig kontrakt mellom fotograf og modell, samt innhentet godkjenning av
styre.

5.
Alder

På SM-Sør sine fester gjelder 18 års aldersgrense.

6.
Ansvarsperson

Før festen begynner, annonseres det en
ansvarsperson (to ansvarspersoner på sommerfesten). Opplever du et brudd på
festreglene kan ansvarspersonen kontaktes. Ansvarspersonen har myndighet til å
gripe inn i situasjonen. Ansvarspersonen har selvsagt taushetsplikt og alle kan
være anonyme.

7.
Lek

Det er ikke lov å bruke andres utstyr med mindre
man får tillatelse til det. Utstyr og annet som brukes skal ryddes på plass og
rengjøres.

8.
Kodeord

Om du skal leke med noen, oppfordrer vi til å
bruke kodeord.

Rødt = Stopp all aktivitet

Rosa = Jeg må si noe! Sjekk om jeg har det bra.

Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom
man oppdager at bruk av kodeord ikke blir respektert.

9.
Åpne og lukkede rom

Det er greit å gå inn i et rom som er åpent og
observere leken som foregår, men pkt 2 gjelder selvsagt her også. Et lukket rom
betyr at de ikke ønsker å bli forstyrret. Dersom rommet brukes i svært lang
tid, er det mulighet for å gi beskjed til ansvarspersonen som kan banke på og
gi beskjed om at andre også ønsker å bruke rommet.

10.
Høflighet og respekt

Om du svært gjerne vil delta i lek med andre, vær
høflig. Godta et nei og ikke mas. Vis respekt for de aktiviteter som foregår i
lokalet. Ikke bland deg inn uten at du er invitert. Vær varsom med kommentarer
på pågående lek, siden ikke alle setter pris på det.

11.
Konsekvenser.

Hvis ovennevnte punkter ikke blir fulgt vil
vedkommende få muntlige advarsler. Hvis disse ikke følges, eller overtredelsene
er veldig grove vil vedkommende bli bortvist fra festlokalet med øyeblikkelig
virkning. Eventuell utestengelse fra foreningen avgjøres av styret i etterkant.Regler på kafetreff/offentlige arenaer

Festregler Posted on 30 Mar, 2013 18:12

·
Det som skjer på treff, blir på treff
Selv om du har hatt det gøy og ivrer etter å
fortelle om det, så SKAL ting holdes innenfor gruppen

·
Respekter diskresjon
Respekter at ikke alle har lyst til å si
etternavn, hvor de bor, hva de jobber med osv. Ikke spør og grav om personlige
detaljer som folk ikke melder frivillig. Om noen trives best med å kun
presentere seg med nick så er det helt greit

·
Vis måtehold med alkohol
Alkohol er tillatt, men fyll aksepteres ikke.

·
Kom i vanlige klær
Selv om vi er mange som liker fetishklær i gruppen så har vi treff på vanlige
utsteder (På fest kler vi oss som vi vil)

·
Fotografering
Fotografering er i utgangspunktet forbudt.

·
Åpenlys lek er forbudt
Om et par har avtalt visse diskre ting, er det
greit, men ingen skal utsettes for noe som offentligheten vil kunne reagere på.
Nederst i skjemaet