Blog Image

SM-Sør

SM-Sør

Diverse Posted on 17 Sep, 2016 13:57

SM-Sør – klubben for kink og fetish er for tiden en vennegjeng som treffes med jevne mellomrom. Vi tar ikke imot nye medlemmer da vi ikke har mulighet for det for tiden.
Vi kommer sterkere tilbake.Referat fra årsmøte 2013

Diverse Posted on 30 Mar, 2013 18:22

14
personer var tilstede under årsmøtet. 12 av disse var medlemmer.

·
Valg av ordstyrer og
referent
: lambis

·
Styrets beretning
2012
: 2 hytteturer, 2
danmarksturer, sommerfest,
5 kafetreff, 1 styremøte, 28 medlemmer i 2012

·
Fremdrift SM-Sør i
2013
:
Ønske om felles tur il København
Ønske om felles tur til Cat People i Oslo
Kafetreff: styret og delegerte personer kan være ansvarlig for treffene
Introtreff: åpen uten fadder-treff, ønske om hver tredje uke, Klaus og Kaptola
kan være ansvarlig for møtene
Leie festningen, rubber70 har egen PR rigg og kan stå for lyd og musikk, det
bør settes ned en gruppe for å jobbe med et slikt arrangement blant medlemmene
i gruppa på facebook

·
Økonomi. Ca 30.000 på konto

·
Valg av styre; Tristan, Lærke og
Tausa går ut av styret og årsmøtet takker for den jobben som er lagt ned. Jefe-ingeniero
ble valgt på årsmøtet i 2012 for to år og står ikke på valg. Myla og lambis
stod på gjenvalg. A i Aapar og Klaus stilte som nye kandidater til styret.
A i Aapar, Klaus, Myla og lambis valgt inn i styret på akklamasjon.

Nytt styre 2013
:
Myla
Jefe-ingeniero
lambis
A i Aapar
Klaus

Det nye styret vil konstituere seg selv på første styremøte.

·
Regler i foreningen: Reglene godkjennes
med disse endringene: Det er ønskelig med 2 muligheter for å bli med i
foreningen: ved fadder-treff og ved intro-kafetreff. Det må også inn i reglene
at medlemmer av Rogaland BDSM klubb kan delta uten faddertreff eller introtreff
på våre arrangementer i henhold til avtalen.
Reglene kan ikke endres utenom årsmøte, men spesifisering kan gjøres ved diskusjon
i medlemsgruppa på facebook. Dersom det er behov for regelendring må det
innkalles til ekstraordinært årsmøte.

·
Sommerfest 2013. Medlemmer i SM-Sør
og Rogaland BDSM klubb har førsterett til å melde seg på, og vil få en frist på
2 uker før andre utenom. Etter fristen stiller disse på lik linje som andre
utenom.
Sommerfesten var tidligere en åpen fest, men årsmøte bestemte at påmeldte må nå
ha en tilknytning til et miljø.

·
Eventuelt

o Samarbeidsavtaler.
SM-Sør har samarbeidsavtale med Rogaland BDSM klubb. Foreløpig åpnes det ikke
for nye samarbeidsavtaler da vi ønsker å prøve ut den vi har.

o Hva skal til for å
lage samarbeidsavtaler med en klubb? Telemark, val Eya, Chains var nevnt som mulige samarbeidsforeninger i
fremtiden

o Luksushytte. Det er
ønskelig med en hyttetur på ei luksushytte med basseng til høsten. Det vil bli
subsidiering av medlemmer, mens andre vil måtte betale full pris.Krav til å være fadder/ansvarlig for intro-kafetreff

Diverse Posted on 30 Mar, 2013 18:10

Personen må kjenne til foreningens regler, og være godkjent av styret. Han/hun må kunne klare å ta imot en ny på en god måte med hensyn til både å gi tydelig og fyldig informasjon, samt hjelpe den nye til å bli inkludert på klubbens arrangementer i noe tid fremover. Det er en fordel at personen er nokså aktiv på arrangementer for å kunne ta vare på den nye fremover, men det er ikke et krav. Personen kan være en del av styret eller som et enkelt-medlem i foreningen. Han/hun er SM-Sør sitt «ansikt utad» slik at det er viktig å ta rollen på alvor og må derfor godkjennes av styret.

Informasjon fra de ansvarlig på intro-kafetreff:

• Hvorfor ønsker den nye kontakt med SM-Sør?

• Avklaring av forventninger (hva forventer den nye av SM-Sør og hva forventer SM-Sør
av personen) Det er viktig å formidle at vi ikke en sex/swingers-klubb eller et
kjøttmarked

• Informasjon om SM-Sør og foreningens regler

• Svare på generelle spørsmål om BDSM dersom den nye lurer

Faddere: lambis, Tristan, spikerpistol, Klaus, Myla, Jefe-ingeniero, Aapar

Ansvarlig for introtreff: Klaus, KaptolaBDSM brosjyre

Diverse Posted on 16 Sep, 2012 13:26

Les den nye BDSM brosjyren utgitt av SMIL-Norge med støtte fra Helsedirektoratet:

http://www.smil-norge.no/media/SMilbrosjyre_web.pdfStyret 2012

Diverse Posted on 28 Apr, 2012 15:17

Da var et vellykket medlemsmøte over med 13 fremmøtte og 12 som hadde stemmerett.
Nytt styre ble som følgende:

Leder: Myla
Nestleder: jefe-ingeniero
Sekretær: lambis
Styremedlem: Tristan
Styremedlem: Lærke
1. vara: TausaSMil Norge sin BDSM konferanse 2012

Diverse Posted on 23 Jan, 2012 19:39

Velkommen til årets BDSM-konferanse!

SMil Norge inviterer denne gang til konferanse i vakre Trondheim.
Konferansen er et årlig samarbeid mellom SMil Norge og mange av de lokale
BDSM-klubbene i Norge, og roterer mellom (stor)byene med aktive klubber. I fjor
ble den første konferansen avholdt i Bergen, og i år er det altså Trondheim som
står for tur.

Konferansen innledes fredag med en ‘meet and greet’ på baren Kieglekroa
sentralt i Trondheim sentrum. Vi har reservert hele underetasjen fra 19-22, og
satser på å starte med at alle introduserer seg selv (navn eller nick og
hvilken forening de er medlem av/representerer) og så etterhvert gå over til
småprat. Fra klokken 22 er deler av kjelleren også åpen for andre, men vi har
vår skjermede krok for oss selv.

Lørdag er det konferanse på dagen (10-16) og på kvelden storfesten
Baroque. Konferansen og festen avholdes på samme sted, Verkstedhallen på
Svartlamon. Adressen er Strandveien 29. Dørene åpnes for fest klokken 20, og
prisen for deltagelse vil være 200 kroner. PainSolution har show fra klokken
22, og det vil være lekerom tilgjengelig. Ta med utstyr!

Programmet for konferansen er under utvikling og formålet er at
foreningene skal få anledning til å lære av hverandre ved å presentere et
konsept eller ide de selv føler at de har lykkes med. Vi ønsker også at
de som vil det skal få øve seg på praktisk BDSM. Hovedfokuset for konferansen
er ‘Sikrere BDSM’, noe innholdet vil bære preg av. Mer informasjon kommer så
snart programmet er helt klart!

Etter lunsj begynner vi felles med et kort innlegg med fokus på
samtykke og hva det egentlig betyr. Deretter blir det ulike workshops der
deltagerne selv kan velge hvilken workshop de ønsker å delta på. Hvor mange
workshops som tilbys avhenger av antall deltakere på konferansen, men det blir
antageligvis to eller tre å velge mellom. Mer informasjon om dette kommer når
vi vet mer om hvor mange som deltar.

Pris for deltagelse på konferansen er satt til 200 kroner per person, i
tillegg kommer reise og opphold som dekkes av den enkelte. I prisen for
konferansen inngår en enkel lunsj samt kaffe og frukt i de korte pausene.

For påmelding:
Send mail til leder@smil-norge.no
Den må inneholde: Nick/navn som skal brukes på deltagerlisten som
samtlige deltagere får tilsendt.
Informasjon om du deltar fredag og lørdag eller bare en av dagene. Det
vil være mulighet for kjøp av mat og drikke på Kieglekroa, og det er ikke
nødvendig å betale hvis du kun ønsker å delta der.

Vi ber om at påmelding skjer snarest mulig med tanke på innhold og
inndeling av konferansen. Betal inn 200 kroner til konto: 7878 06 19685 innen
24. februar. Betaling kan også skje i døra på konferansen.
Innen 26. februar vil de forhåndspåmeldte få e-post med informasjon om
endelig program og deltagerliste (kun nick).

Vi ser frem mot konferansen, og håper at så mange som mulig ønsker å
være med på treff, konferanse og fest 2. og 3. mars! For de som er medlemmer i
SMil Norge følges konferansen av GF 4. mars. Sakspapirer til GF sendes ut på
vanlig måte og i henhold til vedtektene.

Med vennlig hilsen

Styret i SMil Norge